ПРО НАС

Всеукраїнська громадська організація “ПЕРЕДОВІ ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ” є всеукраїнською громадською організацією, яка об'єднує громадян України на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених Статутом та не передбачає одержання прибутку від своєї діяльності.

Діяльність Організації здійснюється відповідно до Конституції України. Діяльність Організації поширюється на територію України.

Організація створена та діє на принципах добровільності, рівноправності членів (учасників), законності, самоврядування, гласності. Вона вільна у виборі напрямків своєї діяльності.

На сьогоднішній день, члени ВГО "ППІ" проводили спостереження в 33 виборчих кампаніях та референдумах у якості офіційних міжнародних спостерігачів в таких країнах - Польща, Великобританія, Словаччина, Молдова, Колумбія, Мексика, Латвія та інші країни. Приймали участь у 56 виборчих кампаніях в Україні.У 2018 році члени ППІ отримали довгострокову акредитацію від Виборчої комісії Великобританії, у якості міжнародних спостерігачів, яка діє до 2021 року.МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІОРГАНІЗАЦІЇ

Основною метою діяльності Організації є:


 • задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів своїх членів та сприяння членам Організації в отриманні юридичної допомоги;

 • дотримання прав і свобод при задоволенні суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, політичних та інших інтересів громадян України при здійсненні своїх прав.Основними завданнями Організації є:


 • ознайомлення членів Організації із змінами в законодавстві та новим законодавством;

 • сприяння розвитку міжнародного співробітництва у галузі захисту прав та інтересів громадян.

 • захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів громадян України при здійсненні своїх політичних прав.

 • участь у виборчому процесі в порядку, встановленому виборчим законодавством України;

 • сприяння активної участі громадян у суспільних та політичних процесах.З метою виконання завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку:


 • популяризує мету та завдання Організації з метою привернення уваги до проблем соціально незахищених громадян;

 • приймає участь у організації та впровадженні проектів та програм по забезпеченню відповідних життєвих та побутових умов членів Організації;

 • виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права;

 • представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;

 • може створювати госпрозрахункові установи, організації із статусом юридичної особи для утворення нових робочих місць;

 • може виступати засновником постійно діючого третейського суду;

 • співпрацює з установами, організаціями, підприємствами та громадськими організаціями України та іноземних держав, міжнародними громадськими (неурядовими) організаціями, співробітництво з якими сприяє здійсненню покладених на Організацію завдань;

 • встановлює зв'язки з відповідними іноземними організаціями;

 • здійснює пошук спонсорів для інвестування соціально спрямованих програм;

 • проводить масові заходи (збори тощо);

 • засновує та/або сприяє функціонуванню засобів масової інформації;

 • ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об'єднання громадян, надає допомогу в їх створенні;

 • одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

 • вносить пропозиції до органів державної влади і управління;

 • розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі;

 • здійснює моніторинг та спостереження за ходом виборчого процесу в порядку, встановленому виборчим законодавством України;

 • бере участь у політичній діяльності;

 • бере участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, тренінги та інші освітні та наукові заходи, пов'язані зі статутною діяльністю Організації;

 • бере участь в організації і фінансуванні спільних програм і проектів з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами;

 • отримує допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів, доходів від проведення спеціальних заходів (благодійних акцій), самостійно вирішувати питання про їх використання;

 • здійснює будь-яку незаборонену законом діяльність, яка необхідна для виконання статутних завдань Організації.